Tuesday, April 6, 2010

Berbanggalah dengan tulisan jawi

Oleh WAN MARZUKI WAN RAMLI

MENTERI Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan, Datuk Seri Dr. Rais Yatim ketika melancarkan wajah baru akhbar jawi Utusan Melayu Mingguan meminta Kementerian Pelajaran memperluaskan aktiviti penulisan jawi di sekolah-sekolah bagi meningkatkan dan membudayakan penggunaan tulisan itu.

Walaupun Kementerian Pelajaran sudah melaksanakan program pengajian Jawi, al-Quran, bahasa Arab dan Fardu Ain yang dikenali sebagai j-QAF di sekolah-sekolah, namun usaha menjalankan aktiviti bagi membudayakan tulisan jawi di kalangan pelajar masih perlu ditingkatkan.

Sebagai seni warisan bangsa Melayu dan mempunyai sejarah tersendiri, tulisan jawi boleh dipaparkan di mana-mana saja. Justeru, rakyat pelbagai kaum di negara ini perlu menghormati tulisan jawi yang menjadi warisan tamadun Melayu sejak abad ke-12.

Langkah menggemilangkan kembali tulisan jawi perlu dibuat agar ia tidak terus terkubur. Tambahan pula, majoriti generasi muda hari ini tidak dapat menguasai tulisan jawi, malah ada yang tidak ambil peduli mengenai tulisan tersebut.

Alangkah baiknya jika Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim) dapat menambah baik usaha-usaha memartabatkan tulisan jawi dengan menubuhkan satu majlis tindakan bagi mengukuhkan bahasa Melayu dan tulisan jawi. Ia boleh diselenggarakan dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai sekretariatnya.

Majlis tindakan seperti itu cukup penting bagi mengumpulkan pandangan pelbagai pihak untuk menyusun satu pelan tindakan jangka panjang demi mengukuhkan bahasa Melayu dan tulisan jawi khusus untuk semua kaum.

Apa yang kita lihat sekarang adalah kemahiran 3M iaitu Membaca, Menulis dan Memahami tulisan jawi terus terhakis dari generasi ke generasi. Jika senario itu berterusan, lambat laun tulisan jawi mungkin terkubur dan hanya dikenali dalam lipatan sejarah.

Tulisan jawi mengalami proses 'dikuburkan' kerana masyarakat menganggap ia kurang nilai-nilai komersial walaupun dahulu ia adalah tulisan rasmi dalam segala urusan. Senario yang sama juga bakal terjadi kepada bahasa Melayu jika tiada tindakan konkrit diambil.

Penerbitan Utusan Melayu dalam edisi jawi wajar dimanfaatkan sepenuhnya di sekolah sebagai medium pembelajaran. Pendekatan lebih kreatif perlu digunakan bagi menimbulkan minat generasi muda. Teknologi terkini boleh dimanfaatkan seperti mewujudkan CD interaktif dan laman web dalam tulisan jawi.

Tulisan jawi juga perlu diperluaskan kepada mata pelajaran khusus dan tidak semata-mata dimasukkan ke dalam mata pelajaran Pendidikan Islam. Pertandingan-pertandingan mengasah bakat serta kemahiran yang ada hubungkait dengan tulisan jawi perlu diperluaskan dan diangkat sebagai pertandingan berprestij di peringkat negara dan nusantara.

Anggapan bahawa tulisan jawi adalah semata-mata tulisan untuk unsur-unsur keagamaan mesti dihapuskan. Ini kerana tulisan jawi dahulu telah digunakan dengan meluas oleh semua kaum.

Sehingga kini, masih terdapat bangsa India dan Cina yang berkemahiran membaca dan menulis dalam tulisan jawi.

Selain itu, media cetak seperti suratkhabar utama negara juga wajar mewujudkan satu muka penuh berita-berita yang ditulis dalam tulisan jawi secara tetap atau berkala.

0 comments: